top of page
mimi.jpeg

 

Mimi zajmuje się tworzeniem rzeźbiarskich wazonów o organicznych, surowych formach. Dąży do tworzenia harmonijnych kształtów, których nie da się osiągnąć  zautomatyzowanymi technikami, wykorzystując jedną z  najprymitywniejszych technik jaką jest ręczne tworzenie ceramiki. Każdy kolejna forma jest poszukiwaniem czegoś nowego, kontrą wobec zracjonalizowanej i przewidywalnej rzeczywistości przy zachowaniu zrównoważonej kompozycji. 

bottom of page