top of page
sobotka.jpg

Artysta interdyscyplinarny, specjalizujący się w rzeźbie. Prace Mikołaja charakteryzują się ciężką, surową i ekspresyjną formą. Do tworzenia swoich prac używa prostych materiałów, takich jak glina i klej do drewna. Obiekty wykonywane przez artystę, dają poczucie bliskiego końca i rozpadu, piętrzące się warstwy kleju próbują ratować rzeźbę w pokraczny sposób

i dać pozorną stabilność. Praktyka artystyczna Mikołaja opiera się na poczuciu permanentnego kryzysu, którego doświadcza w sposób intymny. Pęknięcia, rozłamy, destabilizacje i fałdy występujące w pracach są przykrywane przez symbole kulturowe, które nadają fasadowości, wyparcia dla niechcianych sytuacji.

bottom of page