top of page
KS-2.png

Praktyka artystki wizualnej Kamili Sipiki skupia się na obrazach olejnych i cyfrowych. Interakcja ze zjawiskami wizualnymi, takimi jak percepcja, reprezentacja i doświadczenia zmysłowe, są centralnym punktem jej pracy. Kamila bada, jak obrazy krążą, przekształcają się, symulują i tworzą własne pragnienia w erze cyfrowej. Ponieważ obraz nie zmienia się zasadniczo w czasie, ale nasze poglądy tak, malarstwo stanowi dla niej platformę do testowania nowych sposobów widzenia.

bottom of page