KS-2.png

Praktyka artystki wizualnej Kamili Sipiki skupia się na obrazach olejnych i cyfrowych. Interakcja ze zjawiskami wizualnymi, takimi jak percepcja, reprezentacja i doświadczenia zmysłowe, są centralnym punktem jej pracy. Kamila bada, jak obrazy krążą, przekształcają się, symulują i tworzą własne pragnienia w erze cyfrowej. Ponieważ obraz nie zmienia się zasadniczo w czasie, ale nasze poglądy tak, malarstwo stanowi dla niej platformę do testowania nowych sposobów widzenia.

Rozgrywka, olej na płótnie, dyptyk
Rozgrywka, olej na płótnie, dyptyk

4500 zł jeden, 7000 zł obydwa

press to zoom